Välj en sida

Vi tycker att bra byggservice handlar om att se kunden, det handlar om flexibilitet och effektivitet och att anpassa uppdraget utifrån den specifika kunden. Därför anpassar vi våra avtal när en kund vill ha hjälp med byggservice, för att kunna se till det unika förutsättningar och behov som kunden har. Vi tecknar gärna låna avtal när det kommer till byggservice, anledningen till varför vi vill teckna långa avtal är för att ge trygghet till kunden och för att vi ska kunna skruva och organisera vår serviceinsats på ett optimalt sätt.

Men vad betyder då byggservice?

Det är väldigt brett. Vi utför bland annat olika slags reparationer och underhållsarbeten, det är uppdrag som vi utför till allt från privata fastighetsägare till kommunala fastighetsägare till statliga fastighetsägare samt försäkringsbolag. Eftersom vi jobbar med försäkringsbolag så hjälper vi till med bland annat brandskador och vattenskador, mögel, sättningar och fukt. Den här typen av uppdrag hjälper vi självklart även privata fastighetsägare med, eftersom vi är ett företag som utför byggservice till alla olika kundgrupper. Så är du och din fastighet i behov av byggservice, kontakta oss. Våra anställda hjälper jättegärna till med tips och rådgivning vid funderingar kring hur vi kan hjälpa just er med ert projekt.

Byggservice är inte bara ett uppdrag, det är ett förtroende där våra kunder skall känna sig trygga i vårt sällskap. Vår styrka är vår extremt kunniga personal och våra trogna samarbetspartners som hjälper oss i vått och torrt, de utför byggservice till kunden med ett fantastiskt stort engagemang och yrkesstolthet och dom utför alltid arbetet med högsta kvalitét. Ni kan också prata med oss om ni har frågor kring ROT-arbeten, vi har stor erfarenhet och gedigen kunskap kring även reparationsarbeten, ombyggnadsarbeten och tillbyggnadsarbeten för alla våra kundgrupper. Har ni därför frågor gällande möjligheterna för avdrag så tveka aldrig på att kontakta oss så vi kan hjälpa er att titta närmare på detta. Vi sätter alltid kunden i fokus för att kunna hjälpa till med bra byggservice – Joncon.se.